El món

1997
El món
Ferro
75x100x100cm
Foto: 
Rocco Ricci