Amagueu les nines que passen els lladres

1977
Amagueu les nines que passen els lladres
Amagueu les nines que passen els lladres
Amagueu les nines que passen els lladres
Amagueu les nines que passen els lladres
Amagueu les nines que passen els lladres
Amagueu les nines que passen els lladres
Amagueu les nines que passen els lladres
Amagueu les nines que passen els lladres
Amagueu les nines que passen els lladres